Sosiale medier

På denne siden finner du lenker til våre kanaler i sosiale medier. En stor del av informasjonsflyten knyttet til arrangementet skjer gjennom disse kanalene, så vi oppfordrer alle interesserte til å følge oss her! I tillegg legges det ut informasjon om åpne løpetreninger ved de to skolene i disse kanalene.

On this page, you will find links to our social media channels. A significant part of the information flow related to the event happens through these channels, so we encourage everyone interested to follow us here! Additionally, information about open running sessions at the two schools is posted in these channels.

Bergensbaneløpet BI

Facebook: https://www.facebook.com/bergensbanelopet

Instagram: https://www.instagram.com/bergensbanelopetbi/

Bergensbaneløpet NHH

Facebook: https://www.facebook.com/BergensBanelopetNhhs

Instagram: https://www.instagram.com/bbl_nhh/