Etappeoversikt

Etappe 0📅Dag 1📏0,5 km🦡Supporter📍BI Nydalen - Gullhaug torg⬆️0 m⬇️0 m🕒08:55KartResultater
Etappe 1📅Dag 1📏4 km🏃Jente📍Gullahug torg - Korsvåll⬆️129 m⬇️34 m🕒09:00KartResultater
Etappe 2📅Dag 1📏4,9 km🏃Gutt📍Korsvåll - Slemdal⬆️59 m⬇️101 m🕒09:17KartResultater
Etappe 3📅Dag 1📏2 km🏃Gutt📍Slemdal - Besserud⬆️90 m⬇️0 m🕒09:32KartResultater
Etappe 4📅Dag 1📏4,1 km🏃Gutt📍Besserud - Røa⬆️20 m⬇️110 m🕒09:41KartResultater
Etappe 5📅Dag 1📏4,1 km🏃Gutt📍Røa - Bispeveien⬆️34 m⬇️63 m🕒10:06KartResultater
Etappe 6📅Dag 1📏4,3 km🏃Gutt📍Bispeveien - Haslum⬆️38 m⬇️84 m🕒10:21KartResultater
Etappe 7📅Dag 1📏3 km🏃Jente📍Haslum - Toppås⬆️32 m⬇️47 m🕒10:37KartResultater
Etappe 8📅Dag 1📏4,2 km🏃Jente📍Toppås - Skui⬆️23 m⬇️34 m🕒10:51KartResultater
Etappe 9📅Dag 1📏2,1 km🏃Jente📍Skui - Bjørumsaga⬆️62 m⬇️0 m🕒11:16KartResultater
Etappe 10📅Dag 1📏2,4 km🏃Jente📍Isi - Skoglund⬆️64 m⬇️2 m🕒11:26KartResultater
Etappe 11📅Dag 1📏3,6 km🏃Jente📍Skoglund - Brenna⬆️121 m⬇️4 m🕒11:49KartResultater
Etappe 12📅Dag 1📏3,9 km🏃Gutt📍Sollihøgda - Sønsterudtunnelen⬆️0 m⬇️98 m🕒12:07KartResultater
Etappe 13📅Dag 1📏4,7 km🏃Gutt📍Sønsterrudtunnelen - Utøya⬆️9 m⬇️142 m🕒12:31KartResultater
Etappe 14📅Dag 1📏3,5 km🏃Jente📍Utøya - Hole⬆️14 m⬇️19 m🕒12:45KartResultater
Etappe 15📅Dag 1📏2,2 km🏃Jente📍Hole - Sundvollen⬆️14 m⬇️19 m🕒13:02KartResultater
Etappe 16📅Dag 1📏4,6 km🏃Gutt📍Sundvollen - Hole skole⬆️64 m⬇️34 m🕒13:12KartResultater
Etappe 17📅Dag 1📏7,9 km👑Konge📍Hole skole - Hønefoss⬆️88 m⬇️70 m🕒13:33KartResultater
Etappe 18📅Dag 1📏2,4 km🏃Gutt📍Hønefoss sykehus - Hønefoss⬆️16 m⬇️49 m🕒14:01KartResultater
Etappe 19📅Dag 1📏3,9 km🏃Jente📍Hønefoss - Heradsbygda⬆️105 m⬇️1 m🕒14:13KartResultater
Etappe 20📅Dag 1📏3,5 km🏃Gutt📍Heradsbygda - Nøkleby⬆️35 m⬇️72 m🕒14:31KartResultater
Etappe 21📅Dag 1📏5,1 km🏃Gutt📍Nøkleby - Veme⬆️52 m⬇️82 m🕒14:45KartResultater
Etappe 22📅Dag 1📏4,2 km🏃Jente📍Veme - Gradhammer⬆️31 m⬇️16 m🕒15:10KartResultater
Etappe 23📅Dag 1📏6,4 km🏃Gutt📍Gradhammer - Sokna⬆️32 m⬇️25 m🕒15:38KartResultater
Etappe 24📅Dag 1📏5,1 km🏃Gutt📍Sokna - Solli⬆️76 m⬇️21 m🕒16:31KartResultater
Etappe 25📅Dag 1📏4,3 km🏃Gutt📍Solli - Ørte bru⬆️39 m⬇️25 m🕒16:51KartResultater
Etappe 26📅Dag 1📏5,4 km🏃Gutt📍Ørte bru - Krødern⬆️26 m⬇️87 m🕒17:07KartResultater
Etappe 27📅Dag 1📏4,5 km🏃Gutt📍Krødern - Bjertnes⬆️10 m⬇️0 m🕒17:26KartResultater
Etappe 28📅Dag 1📏5,4 km🏃Gutt📍Bjertnes - Bratterud⬆️1 m⬇️6 m🕒17:43KartResultater
Etappe 29📅Dag 1📏3,2 km🏃Jente📍Bratterud - Bjørka⬆️9 m⬇️0 m🕒18:10KartResultater
Etappe 30📅Dag 1📏3,1 km🏃Jente📍Bjørka - Veikåker⬆️11 m⬇️11 m🕒18:25KartResultater
Etappe 31📅Dag 1📏5,2 km🏃Gutt📍Veikåker - Gigernes⬆️15 m⬇️11 m🕒18:39KartResultater
Etappe 32📅Dag 1📏4,8 km🏃Gutt📍Gigernes - Lindelien gård⬆️26 m⬇️49 m🕒19:01KartResultater
Etappe 33📅Dag 1📏3,4 km🏃Jente📍Lindelien gård - Leknes ⬆️30 m⬇️19 m🕒19:20KartResultater
Etappe 34📅Dag 1📏4 km🏃Gutt📍Leknes - Gulsvik⬆️3 m⬇️4 m🕒19:40KartResultater
Etappe 35📅Dag 1📏5,1 km🏃Gutt📍Gulsvik - Roppebru⬆️92 m⬇️92 m🕒19:57KartResultater
Etappe 36📅Dag 1📏4 km🏃Gutt📍Roppebru - Ytre Voll⬆️40 m⬇️47 m🕒20:17KartResultater
Etappe 37📅Dag 1📏2,3 km🏃Jente📍Ytre Voll - Flå⬆️11 m⬇️18 m🕒20:32KartResultater
Etappe 38📅Dag 2📏4,3 km🏃Gutt📍Flå - Grøsland⬆️51 m⬇️22 m🕒08:00KartResultater
Etappe 39📅Dag 2📏3,2 km🏃Jente📍Grøsland - Austvoll⬆️24 m⬇️20 m🕒08:18KartResultater
Etappe 40📅Dag 2📏4 km🏃Gutt📍Austvoll - Kolsrud⬆️24 m⬇️38 m🕒08:33KartResultater
Etappe 41📅Dag 2📏3,8 km🏃Gutt📍Kolsrud - Rauk⬆️0 m⬇️5 m🕒08:50KartResultater
Etappe 42📅Dag 2📏5,9 km🏃Gutt📍Rauk - Nor Kro⬆️145 m⬇️150 m🕒09:07KartResultater
Etappe 43📅Dag 2📏2,1 km🏃Jente📍Nor Kro - Fjekan⬆️5 m⬇️0 m🕒09:30KartResultater
Etappe 44📅Dag 2📏2,9 km🏃Jente📍Fjekan - Liodden⬆️0 m⬇️5 m🕒09:41KartResultater
Etappe 45📅Dag 2📏3,2 km🏃Jente📍Liodden - Stuveseth⬆️24 m⬇️13 m🕒10:01KartResultater
Etappe 46📅Dag 2📏2,4 km🏃Jente📍Stuveseth - Nesbyen⬆️0 m⬇️18 m🕒10:18KartResultater
Etappe 47📅Dag 2📏3,9 km🏃Gutt📍Nesbyen - Sjong Camping⬆️21 m⬇️0 m🕒10:28KartResultater
Etappe 48📅Dag 2📏3,5 km🏃Gutt📍Sjong Camping - Dokken skole⬆️9 m⬇️0 m🕒10:45KartResultater
Etappe 49📅Dag 2📏4,2 km🏃Gutt📍Dokken skole - Engene skole⬆️11 m⬇️31 m🕒10:59KartResultater
Etappe 50📅Dag 2📏4,5 km🏃Gutt📍Engene skole - Herad⬆️4 m⬇️2 m🕒11:18KartResultater
Etappe 51📅Dag 2📏1,9 km🏃Jente📍Herad - Gol⬆️8 m⬇️0 m🕒11:37KartResultater
Etappe 52📅Dag 2📏3,6 km🏃Jente📍Gol - Gol⬆️37 m⬇️10 m🕒12:17KartResultater
Etappe 53📅Dag 2📏5 km🏃Gutt📍Gol - Spildra⬆️50 m⬇️2 m🕒12:33KartResultater
Etappe 54📅Dag 2📏3,9 km🏃Jente📍Spildra - Uhlen⬆️18 m⬇️0 m🕒12:53KartResultater
Etappe 55📅Dag 2📏3,3 km🏃Gutt📍Uhlen - Lienkrysset⬆️34 m⬇️2 m🕒13:10KartResultater
Etappe 56📅Dag 2📏4,5 km🏃Gutt📍Lienkrysset - Torpomoen⬆️68 m⬇️55 m🕒13:25KartResultater
Etappe 57📅Dag 2📏3,7 km🏃Gutt📍Torpomoen - Gullhagen⬆️81 m⬇️2 m🕒13:42KartResultater
Etappe 58📅Dag 2📏5,2 km🏃Gutt📍Gullhagen - Ål⬆️47 m⬇️15 m🕒13:58KartResultater
Etappe 59📅Dag 2📏2,4 km🏃Jente📍Ål - Eggensvingen⬆️0 m⬇️3 m🕒14:18KartResultater
Etappe 60📅Dag 2📏3,8 km🏃Gutt📍Eggensvingen - Tellehaug⬆️1 m⬇️0 m🕒14:29KartResultater
Etappe 61📅Dag 2📏4,9 km🏃Gutt📍Tellehaug - Uren⬆️53 m⬇️11 m🕒14:44KartResultater
Etappe 62📅Dag 2📏2,4 km🏃Gutt📍Uren - Veidal⬆️125 m⬇️95 m🕒15:09KartResultater
Etappe 63📅Dag 2📏2 km🏃Gutt📍Veidal - Vindeggleet⬆️139 m⬇️0 m🕒15:20KartResultater
Etappe 64📅Dag 2📏4,5 km🏃Gutt📍Vindeggleet - Ødegård⬆️113 m⬇️12 m🕒15:31KartResultater
Etappe 65📅Dag 2📏1,8 km🏃Jente📍Ødegård - Geilo næringspark⬆️27 m⬇️20 m🕒15:49KartResultater
Etappe 66📅Dag 2📏2,2 km🏃Jente📍Geilo næringspark - Geilo⬆️35 m⬇️31 m🕒15:59KartResultater
Etappe 67📅Dag 2📏4,9 km🏃Gutt📍Geilo - Hermodsletta⬆️90 m⬇️0 m🕒16:10KartResultater
Etappe 68📅Dag 2📏4,3 km🏃Gutt📍Hermodsletta - Ustaoset Fjellstue⬆️106 m⬇️0 m🕒16:33KartResultater
Etappe 69📅Dag 2📏4,6 km🏃Gutt📍Ustaoset Fjellstue - Ustaoset Fjellstue⬆️55 m⬇️38 m🕒16:53KartResultater
Etappe 70📅Dag 2📏4,9 km🏃Gutt📍Ustaoset Fjellstue - Karistøltangen⬆️22 m⬇️6 m🕒17:11KartResultater
Etappe 71📅Dag 2📏4 km🏃Jente📍Karistøltangen - Haugastøl⬆️42 m⬇️61 m🕒17:31KartResultater
Etappe 72📅Dag 3📏4,9 km🏃Gutt📍Lussand - Vetletveit⬆️95 m⬇️38 m🕒06:00KartResultater
Etappe 73📅Dag 3📏2 km🏃Jente📍Vetletveit - Ålvik⬆️6 m⬇️62 m🕒06:20KartResultater
Etappe 74📅Dag 3📏2,9 km🏃Jente📍Ålvik - Ytre Ålvik⬆️21 m⬇️10 m🕒06:29KartResultater
Etappe 75📅Dag 3📏4,2 km🏃Jente📍Ytre Ålvik - Djupevik⬆️10 m⬇️21 m🕒06:43KartResultater
Etappe 76📅Dag 3📏5,6 km🏃Gutt📍Djupevik - Fykesund bro⬆️13 m⬇️20 m🕒07:03KartResultater
Etappe 77📅Dag 3📏4,7 km🏃Gutt📍Fykesund bro - Bergstø⬆️57 m⬇️31 m🕒07:23KartResultater
Etappe 78📅Dag 3📏4,1 km🏃Gutt📍Bergstø - Øystese⬆️43 m⬇️69 m🕒07:41KartResultater
Etappe 79📅Dag 3📏6,4 km👑Dronning📍Øystese - Nordheimsund⬆️14 m⬇️15 m🕒08:07KartResultater
Etappe 80📅Dag 3📏4,2 km🏃Gutt📍Nordheimsund - Lid⬆️22 m⬇️0 m🕒09:17KartResultater
Etappe 81📅Dag 3📏5,6 km🏃Gutt📍Lid - Vestlandsmeieriet⬆️333 m⬇️0 m🕒09:34KartResultater
Etappe 82📅Dag 3📏4,7 km🏃Gutt📍Vestlandsmeieriet - Jonshøgdi⬆️84 m⬇️0 m🕒09:58KartResultater
Etappe 83📅Dag 3📏2,4 km🏃Jente📍Jonshøgdi - Teigaberg⬆️0 m⬇️9 m🕒10:16KartResultater
Etappe 84📅Dag 3📏4,9 km🏃Gutt📍Teigaberg - Bjørnefjorden⬆️4 m⬇️185 m🕒10:27KartResultater
Etappe 85📅Dag 3📏2 km🏃Gutt📍Bjørnefjorden - Børdal⬆️0 m⬇️102 m🕒10:43KartResultater
Etappe 86📅Dag 3📏4,7 km🏃Gutt📍Børdal - Gåsdal⬆️0 m⬇️117 m🕒10:51KartResultater
Etappe 87📅Dag 3📏4 km🏃Gutt📍Gåsdal - Gjerde⬆️0 m⬇️17 m🕒11:08KartResultater
Etappe 88📅Dag 3📏3,8 km🏃Gutt📍Gjerde - Reistad⬆️30 m⬇️46 m🕒11:24KartResultater
Etappe 89📅Dag 3📏3,5 km🏃Gutt📍Reistad - Raunekleiv⬆️138 m⬇️13 m🕒11:38KartResultater
Etappe 90📅Dag 3📏4 km🏃Gutt📍Raunekleiv - Gullbotn⬆️126 m⬇️10 m🕒11:55KartResultater
Etappe 91📅Dag 3📏2,3 km🏃Jente📍Gullbotn - Trengereid⬆️22 m⬇️144 m🕒12:14KartResultater
Etappe 92📅Dag 3📏4,7 km🏃Gutt📍Trengereid - Romslo gamlevegen⬆️46 m⬇️111 m🕒12:27KartResultater
Etappe 93📅Dag 3📏3,3 km🏃Jente📍Romslo gamlevegen - Takvam⬆️8 m⬇️10 m🕒12:46KartResultater
Etappe 94📅Dag 3📏2,2 km🏃Jente📍Takvam - Tunes skule⬆️0 m⬇️10 m🕒13:01KartResultater
Etappe 95📅Dag 3📏3,4 km🏃Jente📍Tunes skule - Garneshøgda⬆️29 m⬇️20 m🕒13:11KartResultater
Etappe 96📅Dag 3📏2,9 km🏃Gutt📍Garneshøgda - Roknetoppen⬆️34 m⬇️30 m🕒13:27KartResultater
Etappe 97📅Dag 3📏3,5 km🏃Gutt📍Roknetoppen - Janusfabrikken⬆️20 m⬇️15 m🕒13:38KartResultater
Etappe 98📅Dag 3📏2,2 km🏃Jente📍Midtun - Kavlifabrikken⬆️40 m⬇️36 m🕒14:12KartResultater
Etappe 99📅Dag 3📏3,4 km🏃Jente📍Kavlifabrikken - Nattland⬆️80 m⬇️54 m🕒14:25KartResultater
Etappe 100📅Dag 3📏2,8 km🏃Gutt📍Nattland - Ado Arena⬆️1 m⬇️82 m🕒14:43KartResultater
Etappe 101📅Dag 3📏1,4 km🏃StafKom📍AdO Arena - Torgallmenningen⬆️0 m⬇️0 m🕒14:54KartResultater