Om Bergensbaneløpet

Hva er Bergensbaneløpet?

Bergensbaneløpet er en årlig stafett der studenter fra de to største handelshøyskolene i landet, Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole (NHH), konkurrerer om å være den raskeste til fots over fjellet. Stafetten går annenthvert år fra Oslo-Bergen og Bergen-Oslo, og er dermed den lengste av sitt slag. Stafetten blir organisert av en stafettkomité, forkortet «StafKom», ved hver skole.

Bergensbaneløpet finner normalt sted rundt månedsskifte mars/april hvert år. Den strekker seg over tre dager med løping, og avsluttes med en stor bankett på en av skolene. Begge lag har 100 løpere som alle løper én etappe hver som er av ulik lengde og høydeforskjell. Utover løperne har både BI og NHH sine egne supportergjenger med på hele reisen som bidrar godt til å holde stemningen og motet oppe.

Historie

Stafetten ble arrangert første gang i 1973 og hadde sin bakgrunn i EF-avstemningen året før. På NHH hadde det hersket stor uenighet omkring spørsmålet, noe som skapte en heller dårlig atmosfære blant de engasjerte studentene. Etter hvert dannet det seg to grupper; en ja- og en nei-side, med sine respektive frontfigurer i henholdsvis Jan R. Stavik og Alf Hildrum. I etterkant av avstemningen ble imidlertid de to enige om at det var dumt å bruke så mye tid og krefter på å kjempe mot medstudentene – disse kreftene burde heller samles og settes inn for å kjempe mot BI på en eller annen måte. Resultatet ble arrangementet som etter hvert har blitt kalt Bergensbaneløpet.

Det har skjedd en del forandringer siden den første stafetten gikk av stabelen i 1973. Den gang stilte løperne til start på Universitetsplassen i Oslo og stafetten gikk under navnet «Kienzle-stafetten», ettersom datafirmaet Kienzle var hovedsponsor. I 1984 tok DnC over som hovedsponsor. Hvert år frem til 1977 gikk stafetten fra Oslo til Bergen. Stafetten går nå fra Bergen til Oslo hvert oddetall år og fra Oslo til Bergen hvert partallsår.

Stafetten var opprinnelig mellom siviløkonomstudentene ved BI Sandvika og NHH, men etter flyttingen fra Sandvika til Nydalen har tradisjonene blitt videreført av BI Oslo. De senere år har det blitt åpnet for en større andel studenter og kvoteløpere, men det er fortsatt en overvekt siviløkonomstudenter.

I begynnelsen gikk også stafetten sammenhengende dag og natt, og med svært få stopp underveis, men løpes nå over tre dager med flere stopp underveis.

Vinnere

Av totalt 49 løp har NHH stukket av med seieren 40 ganger og BI ni ganger.

År Vinner Seiersmargin
2023 🔴NHH 02:43:16
2022 🔴NHH 02:19:44
2021* 🔴NHH 01:25:50
2020 Avlyst -
2019 🔴NHH 00:47:18
2018 🔴NHH 00:33:10
2017 🔴NHH 01:01:38
2016 🔴NHH 00:05:45
2015 🔴NHH 00:41:43
2014 🔴NHH 01:10:03
2013 🔴NHH 01:10:04
2012 🔴NHH 00:54:06
2011 🔴NHH 01:19:07
2010 🔴NHH 01:20:54
2009 🔴NHH 01:10:08
2008 🔴NHH 00:45:41
2007 🔴NHH 01:04:05
2006 🔴NHH 00:59:15
2005 🔴NHH 01:03:23
2004 🔴NHH 01:59:06
2003 🔴NHH 00:03:13
2002 🔴NHH 00:21:41
2001 🔵BI 00:10:44
2000 🔵BI 00:05:19
1999 🔵BI 00:11:12
1998 🔴NHH 00:01:57
1997 🔴NHH 00:26:18
1996 🔵BI 00:04:32
1995 🔴NHH 00:15:07
1994 🔵BI 00:51:07
1993 🔴NHH 00:25:05
1992 🔴NHH 00:03:10
1991 🔴NHH 00:04:28
1990 🔴NHH 00:11:57
1989 🔴NHH 00:17:16
1987 🔴NHH 00:24:09
1986 🔵BI 00:02:36
1985 🔵BI 00:02:20
1984 🔴NHH 00:05:40
1983 🔴NHH 00:03:55
1982 🔵BI 00:00:27
1981 🔴NHH 00:20:37
1980 🔴NHH 00:00:19
1979 🔵BI 00:06:31
1978 🔴NHH 00:11:30
1977 🔴NHH 00:47:00
1976 🔴NHH 01:25:32
1975 🔴NHH 00:46:00
1974 🔴NHH ca. 01:00:00
1973 🔴NHH ca. 00:20:00

* I 2021 ble Bergensbaneløpet arrangert som en virtuell stafett på friidrettsbane på grunn koronaviruspandemien.