Arenaer

Oslo

Norges Idrettshøgskole

Bergen

Skansemyren Stadion

https://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/utleie/idrettsanlegg/friidrettsbane/

https://www.friidrett.no/k/hordaland/nyheter/skansmyren-idrettsplass-2018/