Dag 3

Flå - Sokna - Oslo

Etappe 73

5,1 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Start i Flå sentrum. Flat etappe. Liten kneik fra 4,4 - 4,6 km, før det flater ut inn mot veksling.

Veksling:
Busslomme etter en høyresving ved hvit hus.

Etappe 74

4,5 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Småkupert løype, men relativt små høydeforskjeller. Følg veien over bro etter 4,1 km.

Veksling:
Lomme på høyre side veien like før Hallingporten (tunnel).

Etappe 75

5,7 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe langs Krøderen. Passerer Statoil etter 1.6 km.

Veksling:
Lomme på høyre side.

Etappe 76

5,4 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Kupert etappe.

Veksling:
Lomme på høyre side av veien rett etter «Krødsherad kommune» skilt.

Etappe 77

3,6 km - jente

Etappebeskrivelse:
Flatt frem til 1 km. Deretter svakt kupert resten. To lange, krappe venstresvinger.

Veksling:
Busslomme i inngang av høyresving på høyreside.

Etappe 78

3,2 km - jente

Etappebeskrivelse:
Relativ flat etappe.

Veksling:
Busslomme rett etter rødt hus på høyre side av veien, og rødt hus med antikkbutikk på venstre side.

Etappe 79

4,8 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Flat etappe, men noe kupert mot slutten.

Veksling:
Bussholdeplass 100 m etter blått infoskilt med «Ørpen 1 km» på høyre side, bakke opp til gård venstre side.

Etappe 80

3,6 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Noe slakt nedover i starten. Kupert og svak stigning frem til 2.5 km. Deretter slakt nedover før det flater ut mot veksling.

Veksling:
Andre lomme på høyre side, ved steinbrudd på venstre side.

Etappe 81

4,2 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Svakt nedover på starten, før noe stigning etter 800 m. Deretter relativt flatt frem til veksling. Bruk gangvei gjennom Noresund sentrum og fortsett på gangvei.

Veksling:
Busslomme på høyre side ved avkjøring ned til Bjertnes overnattingssted.

Etappe 82

3,3 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe.

Veksling:
Plassen utenfor Krøderen Kro. Inn til supporterstopp.

Etappe 83

2,6 km - jente Sponsoretappe BDO

Etappebeskrivelse:
Hard etappe. Relativt flatt på starten, og noe kupert mot slutten.

Veksling:
Avkjørsel til Redalen.

Etappe 84

5,6 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Hard stigning første 600 m. Relativt kupert resten av etappen. Skilt til rasteplass hvor det er supporterstopp 700 m før veksling.

Veksling:
Stor rasteplass på høyre side av veien.

Etappe 85

2,4 km - jente

Etappebeskrivelse:
Svakt nedover i starten av etappen. Svakt stigning etter 1.2 km. Deretter svakt nedover og flatt inn til veksling. Starter på supporterstopp.

Veksling:
Bussholdeplass ved grønt og hvitt hus på høyre side, 100 m. etter avkjøring til Vest-Bygda.

Etappe 86

5,5 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Noe kupert etappe.

Veksling:
Inn til supporterstopp. YX på Sokna, ved innkjørsel og gangfelt.

Lunsj

Sokna

Etappe 87

2,7 km - jente

Etappebeskrivelse:
Fellesstart ut fra lunsj. Relativt flat etappe. Skilt til Moelven etter 1,8 km.

Veksling:
Bussholdeplass på høyre side.

Etappe 88

3,6 km - jente

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe med noe stigning på slutten.

Veksling:
Avkjøring ved rødt uthus/låve.

Etappe 89

5,1 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Flat etappe. Følg veien hele etappen.

Veksling:
Busslomme, rett etter at autovernet slutter.

Kongeetappe - Presentert av Jobzone

Etappe 90

8,8 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Starter ved Shell bensinstasjon. Følg gangveien på venstre side rett frem.
Løp under brua (etter ca 2.6km) og følg gangveien. Pesebil møter løper ved første kryss etter gangfelt. Løp til høyre i krysset, og løp under brua etter 4.5 km. Deretter venstre og følg veien. Venstre i neste kryss (Hønefoss) og kryss brua. Rett frem i krysset, og løp under brua. Høyre i krysset. Deretter løp inn mot veksling på toppen av bakken.

Veksling:
Busskur på høyre side, like før vi kjører nedover. Busstopp: ”Ve”.

Etappe 91

3,6 km - jente

Etappebeskrivelse:
Før veksling, løp ned på gangfelt venstre parallelt for busskuret. Fortsett på gangfeltet. Etter ca 1.6 km hold høyre ved busskur på gangfeltet. Følg gangveien nedover. Løp gjennom gågaten og hold rett frem på høyre side av veien. Løp over brua etter rundkjøring og hold gangveien inn til veksling.

Veksling:
Ved Hønefoss videregående skole. Her stopper også aktiv buss. Rema 1000 på høyre side.

Etappe 92

4,9 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Hold gangveien på høyre side i starten. Følg gangvei slik at du kommer opp på venstre side av veien. Følg deretter gangveien mot Esso. Følg gangvei, og ta til venstre etter brua. Løp forbi eplehagen og hold rett frem. Venstre i krysset etter eplehagen. Ta deretter høyre inn mot gangvei. Følg gangvei inn mot veksling.
Svakt oppover etter 1 km, deretter flatt/lett kupert i 3 km før svakt nedover inn til veksling.

Veksling:
På toppen av bakken, i busslomme.

Etappe 93

4,3 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe. Følg gangvei på høyre side.

Veksling:
Høyre busslomme før en gangbru.

Etappe 94

4,5 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Løp på høyre siden og hold gangfeltet. Etter 1 km ta til venstre i rundkjøring. Deretter hold gangfeltet. Etter 1.4 så skal løper ta til høyre og løpe under brua. Følg gangvei på venstre side av veien. Løp under bro. Fortsett og hold gangvei.

Veksling:
Supporterstopp på Sundvollen.

Etappe 95

2,2 km - jente

Etappebeskrivelse:
Start på supporterstopp. Flat etappe. Følger gangvei på venstre siden frem til avkjøring fra E16 mot Nes i Hole. Krysser under E16 og inn på Fv155. Hold gangvei hele veien inn til veksling.

Veksling:
Fv155 ved innkjøring til Tyrifjorden golfklubb.

Etappe 96

2,1 km - jente

Etappebeskrivelse:
Flat etappe.

Veksling:
Busslomme med 500 m igjen til camping. 60 km/t skilt rett bak. Busslomme på høyre side.

Etappe 97

2,5 km - jente

Løypebeskrivelse:
Flat etappe.

Veksling:
Høyre busslomme, ved en hvit garasje. Like etter en trafo.

Etappe 98

3,0 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Flatt første 2 km. Motbakke begynner etter 2,0 km, helt inn til veksling. Løp på veien og hold høyre etter 2,5 km.

Veksling:
Busslomme på høyre side.

Sponsoretappe Craft

Etappe 99

5,7 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Hold til høyre etter 1.8 km like før tunnel (ikke løp inn i tunnelen!). Hold veien mot Sollihøgda. Løp mot drammen til Riksvei 285. Løp til venstre i rundkjøring etter 3.1 km, skilt mot Drammen. Løp deretter på høyre side av veien til 4.5 km. Løp deretter på gangfelt opp mot Sollihøgda til veksling.
Relativt flat frem til ca. 3 km, da begynner det en slak motbakke inn til veksling.

Veksling:
Sollihøgda (supporterstopp), busstopp.

Etappe 100

6,7 km - gutt

Løpebeskrivelse:
Må se video nøye! Start på supporterstopp på Sollihøgda. Følg gangvei store deler. Må krysse veien etter 0,7 km og løper på bilveien i 100 m. Deretter ned på gangveien. Kryss veien igjen etter 2,7 km. Deretter følg gangvei og løp mot høyre på Ringeriksveien etter 5,5 km.
Nedoveretappe! Starter på ca 345 m.o.h., går gradvis ned til ca 110 m.o.h. Flatt fra 6 km og inn til veksling.

Veksling:
Høyre busslomme: Smestad

Etappe 101

5,0 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Løp langs gangfelt. Løp mot Rykkinn etter 1.4 km. Hold Rv.160 og ta til venstre i rundkjøring. Løp på veien og rett frem i rundkjøring mot Rykkinn, Rv.160. Rett frem i de to neste rundkjøringen etter 3,9 km. Ta til venstre i den siste rundkjøring. Hold gangveien der det er mulig. Kan også løpe litt på høyresiden ved Bryn kirke. Løp på veien frem mot veksling.

Veksling:
Hauger busslomme rett før fotoboks.

Etappe 102

2,9 km - jente

Etappebeskrivelse:
Fellesstart på gangveien etter Bærumskrysset. Løp under undergang etter 1,2 km og følg gangveien. Høyre i rundkjøring etter 1.6 km. Småkupert fra 1.9 til 2.5 km. Nedover inn mot veksling.

Veksling:
På høyre side ved brua. Bussparkering Neslia 1.

Etappe 103

5,0 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Motbakke i starten. Hold venstre side etter veksling. Ta til venstre i første kryss. Hold gangvei på venstre side. Slak motbakke i 1 km. Kryss veien på toppen, og løp på høyre gangvei etter kirken. Ta til høyre i krysset. Deretter kryss veien og løp på venstre gangvei etter 1.8 km bratt nedover. Hold venstre side ved 2.2 km. Bilen kjører venstre i rundkjøring og deretter venstre i første kryss. Løper holder venstre og løper på gangveien. Høyre ved rundkjøring etter 3,8 km. Løper må krysse veien før 3,7 km. Løp deretter til venstre i neste rundkjøring etter 3,9 km. Hold høyre side av veien frem til veksling.

Veksling:
Holdeplass på høyre side, rett ved Eikeli VGS.

Etappe 104

4,1 km - gutt

Etappebeskrivelse:
Hold høyre side av veien/gangvei. Løp til venstre etter 1.9 km ved Coop Prix. Kryss over til venstre gangvei. Når du har mulighet, løp over til høyre gangvei etter 2.4 km. Løper til høyre etter 2.8 km før Griniveien. 3.1 km ut på gangvei i retning hovedvei. Hold høyre side av veien på gangveien der det er mulig. Etter lyskrysset 3.8 km kryss over til venstre på fortauet. Veksling rett før Røakrysset på venstre side ved Jernia.

Veksling:
Røa-krysset, på fotgjengerfelt ved Jernia.

Sjarmøretappe

Etappe 105

0,5 km - StafKom

Etappebeskrivelse:
Kommer

Mål:
Bislett stadion