Dag 2

Haugastøl – Gol – Flå

Etappe 38

4,5km gutt

Etappebeskrivelse:
Flatt første 600m, så 200m slak stigning opp mot bro. Deretter flatt første 100m, og videre stigning frem til 2,0km. Nye 800m slak stigning til 3,2km. Nedover kupert frem til veksling. (Inn til supporterstopp, Haugastøl turistsenter)

Veksling:
Stor P-plass 100 m etter skarp høyresving.

Etappe 39

3,0 km – jente

Etappebeskrivelse:
Tilnærmet flatt første kilometer. Minimalt kupert frem til veksling rett før krapp høyresving.

Veksling:
På avkjørsel til høyre for høyresving.

Etappe 40

4,4 km – gutt

Etappebeskrivelse:
600 m lett kupert, deretter nedover 300m, så 100m stigning. Videre flatt frem til 2km. Oppover frem til 3,3km. Nedover inn til veksling. (Inn til supporterstopp – Ustaoset)

Veksling:
Ved Joker/Mix på venstre side på Ustaoset stasjon.

Etappe 41

5,1 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Har stigning i 300 m, så 100m nedover. Småkupert frem til 0,7km. Nedover frem til 2,1km. Videre småkupert til 3,3km. Nedover til 3,8km og slakt nedover inn til veksling ved P-plass på høyre side.

Veksling:
P-plass på høyre side, postkasser, port og snøfonn-fanger.

Etappe 42

4,6 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Svak stigning de første 200m, deretter nedover til 1,2 km, flatt til 1,6 og oppover til 1,8 km. Videre nedover til 3,2km og slakt oppover til 3,7 km. Flatt inn til veksling.

Veksling:
Bussholdeplass, postkasser og rødt hus ved enden av lang slette

Etappe 43

1,9 km – jente

Etappebeskrivelse:
Flatt og nedover i 1,6km. Ta til venstre ved skilt til Geilo sentrum/turistinfo ved 1,6km. Videre til høyre oppover i 400m inn til veksling mellom togstasjon og Geilo Sport.

Veksling:
Mellom Geilo Sport og togstasjon

Etappe 44

4,7 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Ta første til høyre, og følg fortau ned mot hovedvei til Uno X. Ta til venstre og kryss under taket til Uno-X. Kryss deretter veien over gangfelt, og følger fortau på høyre side av hovedveien. Løp under toget etter 3.2 km. Generelt flat etappe, med noe nedover frem mot veksling.

Veksling:
Bussholdeplass med brun garasje på høyre hånd.

Etappe 45

4,1 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Flat etappe frem til 2.6 km, deretter noe nedover frem til veksling.

Veksling:
Bussholdeplass på høyre med rødt postkassestativ og 7% helning skilt. På venstre side av veien er det en sort låve.

Etappe 46

2,8 km – jente

Etappebeskrivelse:
Begynner nedover, flater ut etter 1.7 km. Løp på fortau på venstre side der det er mulig.

Veksling:
100 m etter rød stavkirke ved plass på høyre hånd.

Etappe 47

2,5 km – jente

Etappebeskrivelse:
Begynner flatt, deretter slakt nedover etter rundt 1 km.

Veksling:
Stor bussholdeplass på høyre hånd 50 m etter beige hus på venstre side.

Etappe 48

4,1 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe.

Veksling:
Bussholdeplass på høyre side ved avkjørsel til Breie.

Etappe 49

3,7 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Flat etappe langs vannet. Noe stigning etter 2 km. Løper benytter gangvei etter 2.5 km. Passerer gult hus på venstre side etter 3.2 km.

Veksling:
Busslomme på høyre side overfor rød garasje.

Etappe 50

2,8 km – jente

Etappebeskrivelse:
Løper starter med å følge gangvei, og følger denne så langt det er mulig. Krysser veien ca. 200 m før veksling. Relativt flat etappe.

Veksling:
Etter blått infoskilt for Ål folkepark. Lomme på høyre side.

Etappe 51

5,1 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Begynner i slak nedoverbakke, før det flater ut etter 1 km. Slakt nedover fra 3,4 km og inn mot mål. Løper under bru etter 1,4 km

Veksling:
I innkjøring til Yliveien rett ved Gulehaugen Industripark innkjøring.

Etappe 52

4,5 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Nedoveretappe. Passerer Ål Trelast etter 1.3 km. Flatt/slakt nedover inn til veksling.

Veksling:
Busstopp på høyre side. Rett etter skilt med innkjøring til Torpomoen på venstre side av veien.

Etappe 53

3,5 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Flatt og slak helning nedover til Torpo (1.4 km). Svinger av fra RV7, ta til venstre ved Torpo V. Stigning/kupert fra 1.6 km til 2.5 km. Nedover fra 2.5 km til veksling.

Veksling:
På gangvei like før supporterstopp.

Sponsoretappe – Jobzone

Etappe 54

3,4 km – jente

Etappebeskrivelse:
Løper på vei ut fra veksling og supporterstopp. Svakt nedover først. Flater ut til 1.5 km. Nedover mot RV7, ta til venstre ut på RV7 og kryss veien. Så flatt nedover til veksling. Passerer Gol kommuneskilt etter 2.4 km. Supporterstopp ved Torpomoen

Veksling:
Bussholdeplass på høyre side i sving.

Etappe 55

3,9 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Svakt nedover, så flatt og noe småkupert inn til veksling.

Veksling:
Landhandelen og avkjørsel mot Spildra.

Etappe 56

3,9 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe.

Veksling:
Møteplass ved kartoversikt for Gol.

Etappe 57

2,9 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Ta av til venstre mot Gol sentrum i rundkjøring etter 1 km. Etter rundkjøringen, løp gjennom undergangen og løp så på høyre side av veien. Etter 2 km fortsett over brua, deretter rett frem gjennom neste kryss. Ta til venstre i neste kryss inn i Gol sentrum. Fortsett deretter gjennom Gol sentrum. Løper skal løpe på fortau på venstre side av veien der det er mulig.

Veksling:
Pers Hotel ved busslomme.

Etappe 58

1,5 km – jente

Etappebeskrivelse:
Følg veien videre nedover Gol sentrum. Ta til venstre i første kryss ved RV7. Flatt mot Shell. Benytt gangvei på venstre side fra Oslo Energi.

Veksling:
50-100 meter fra begynnelse av gangvei ved sorte garasjer.

Lunsj

Gol

Etappe 60

1,3 km – jente

Etappebeskrivelse:
Svakt oppover første 300 m. Resten av etappen er svakt nedover. Benytt gangvei på venstre side av veien.

Veksling:
Busstopp på høyre side. Rødt hus på venstre side.

Etappe 61

3,2 km – jente

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe.

Veksling:
Busstopp ved innkjørsel til rød hus på venstre side.

Etappe 62

4,3 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Kupert etappe. Begynner slakt nedover mot 1 km, før det går bratt oppover frem til 1.3 km. Deretter småkupert resten.

Veksling:
Skilt ”Meteoritt-krater 400 m”. Innkjørsel på begge sider av veien. Postkassestativ.

Etappe 63

3,4 km – jente

Etappebeskrivelse:
Begynner flatt frem til ca. 1 km, der det er en liten nedoverbakke. Deretter er det småkupert med slak helning nedover før det går litt oppover mot slutten. Løper forbi supporterstopp på Sutøya Camping like før veksling.

Veksling:
Sutøya camping.

Etappe 64

5,7 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt kupert etappe med svak helning nedover frem til ca. 4.2 km. Deretter en oppoverbakke til ca. 4.6 km. Fra 5 km er det en oppoverbakke før det flater ut de siste meterne før mål.

Veksling:
Veikryss inn til Nesbyen camping, etter Sagbruk/Montér.

Etappe 65

4,8 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Flatt de første 3 km før 200 meter stigning. Deretter slakt nedover et par hundre meter. Flatt siste kilometeren. Fra starten av etappen (etter ca. 0.7 km) benytter løperen gangvei frem til Hard Rocx, og følger denne i ca 2.2 km

Veksling:
Busstopp på høyre side med stabbur og gård.

Sponsoretappe – Sopra Steria

Etappe 66

4,9 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe, men noe svakt kupert på starten.

Veksling:
Bussholdeplass på høyre side i venstresving. 800 m etter supporterstopp på Nor Kro.

Etappe 67

1,7 km – jente

Etappebeskrivelse:
Flat og svingete etappe.

Veksling:
Busslomme på høyre side 200 meter etter grustak.

Etappe 68

3,3 km – jente

Etappebeskrivelse:
Svak stigning etter 500 meter. Ellers flatt.

Veksling:
Busslomme på høyre side. Store hvite hus ovenfor jorde på høyre side.

Etappe 69

4,0 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Slakt nedover første 500 m. Deretter svak stigning fra 1 km og til ca. 2.5 km. Flatt til veksling.

Veksling:
Busslomme i høyresving. Rett før avkjørsel til Kolsrud.

Etappe 70

4,0 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Svakt nedover første 800 m før det blir noe kupert den neste kilometeren. Deretter flatt frem til 3 km før løper møter på svak stigning frem mot veksling.

Veksling:
Busslomme på høyre side, før veikryss til Austvoll etter veiskilt.

Etappe 71

3,6 km – gutt

Etappebeskrivelse:
Relativt flat etappe.

Veksling:
Busslomme på høyre side. 50 meter etter hvitt hus på venstre side.

Etappe 72

4,0 km – jente
Supporterstopp Flå

Etappebeskrivelse:
Svakt kupert etappe. Svak stigning enkelte steder. Nedoverbakke etter 3 km ned mot rundkjøringen i Flå sentrum. Løp på fortau på venstre side der det er mulig

Mål:
Busskur på høyre side. 100 meter etter Esso i Flå.