Etappe 1 – Supporteretappe

0,9km, Supporterleder

Etappebeskrivelse:

Start i speilsalen. Løp rett frem utenfor speilsalen. Løp forbi innkjøringen til Circle K og ta til venstre langs fortauet. Følg fortauet ned til lyskryss og ta til venstre. Følg veien nedover 250 meter til den deler seg, ta så til venstre. Følg veien i 150 meter, til venstre opp Merinobakken og inn gjennom skolen og opp til aulaen igjen. Sinnsyk etappe!

Veksling:

Inne i aulaen.


Etappe 2

1,8km, jente

Etappebeskrivelse:

Start i aulaen ved NHH. Ta til venstre utenfor aulaen. Til høyre gjennom parkeringsplassen og løp ut på gangveien langs med hovedveien mot sentrum. Etter 800 meter, løp over gangbro og forbi bussholdeplass. Kryss utkjøringsvei for biler og fortsett på gangveien langs med hovedvei. Forbi Uno-X stasjonen, følg gangbro over hovedveien. Ta til høyre etter broen.

Veksling:

I bunn av bakken ved skiltet for innkjøring til Amalie Skramsvei 38-54, her er det også et stort skilt med påskriften “Sandviken borettslag”.

Vedlegg:


Etappe 3

2,9 km, gutt

Etappebeskrivelser:

Bortover Amalie Skramsvei, etappen er flat men heller noe nedover totaltsett. Etter 650 meter, ved Norsk Lærerakademi, løp mot høyre ned Ekregaten (Sandviken Dagligvare på venstre side). Fortsett rett frem, passer brannstasjon og fortsett langs Nye Sandviksvei i en slak venstrekurve (fjellskråning på venstre hand). Rett frem i alle kryss. Passerer Coop etter 1,9 km. Ved Fløybanen på venstre side, fortsett rett frem gjennom Lille Øvregaten. Kirke på venstre side. Fortsett bortover Kong Oscarsgate mot venstre. Veksling i lyskryss like over jernbanestasjonen.

Vedlegg:

Veksling:

Ved lyskryss rett ovenfor jernbanestasjonen, her er et lyskryss som bør ha en funksjonær til å holde trafikken. Pesebilen er med fra denne vekslingen.


Etappe 4

3,9km, gutt

Etappebeskrivelse:

Følg Kalfarveien, riksvei 585, fortau på høyre side. Først flatt i 400 meter før jevn slak stigning til 1,5 km, før det dupper nedover mot 2,4 km. Etter løpt 800 meter, følg hovedvei slakt mot venstre. Følg dette gangfeltet til løpt 2,4 km, og kryss vei over fotgjengerfelt like før rundkjøring. Fortsett skrått til venstre gjennom rundkjøring, langs hovedveien, gjennom lyskryss og gjennom gangtunnel (til venstre for biltunnel) under Haukeland Sykehus. Fortsett rett frem etter gangtunnel, mot Landås/Nestun (hovedvei). Stigning i ca 900m frem mot veksling. Hard avslutning. Veksling på bakketopp ved fotgjengerfelt.

Vedlegg:

Veksling:

Ved fotgjengerfelt på toppen av bakke ved leilighetskompleks.


Etappe 5

3,3km, gutt

Etappebeskrivelse:

Følg hovedvei helt til veksling. 250 meter slakt nedover. Rett frem i lyskryss. Følg hovedveien. Flatt til 1,3 km, så stigning i 1 km. Så bratt nedover i 800m (Birkelundsbakken). Deretter 100 flatt inn mot veksling.

Vedlegg:

Veksling:

Ved bussholdeplass rett etter avkjøring til Fantoft kirke (avkjøringen er på høyre side).


Etappe 6

2,3 km, jente

Etappebeskrivelse:

Slak nedover i 200 meter. Ta til venstre i første kryss mot Sandalen (skummelt kryss, pass opp for trafikk!!!).  Vann på venstre side etter 800 meter, flatt. Kupert i ca 550 meter, før bratt nedover i 300m. Deretter bratt oppover til 2km langs en smal vei. 300 meter flatt inn mot veksling.

Vedlegg:

Veksling:

Ved fotgjengerfelt og innkjøring Kavli.


Etappe 7

3,3km, gutt

Etappebeskrivelse:

Flatt i 800 meter, så ta av til høyre mot Indre Arna på riksvei 585. Flatt frem til man passerer Kiwi på høyre side etter 2,3 km. Deretter 500 meter nedover, før 350 seige meter oppover.

Vedlegg:

Etappestart:

Bunn av bakke ved bussholdeplass: Janusfabrikken på venstre side.

Veksling:

Veksling ved innkjøring til boligfelt til høyre.


Etappe 8

3,0 km, gutt

Etappebeskrivelse:

Nedover i 400 meter, deretter flatt til 1,5km. Rett frem i rundkjøring mot Garnes etter 1,3 km, følg riksvei 566. Stort sett flatt frem til 1,6 km. Deretter 230 meter oppover, før det faller 200m ned. Falsk flate/slak stigning fra 2,2km til veksling ved bussholdeplass utenfor Garnes skole, like etter idrettsplass.

Vedlegg:

Veksling:

Ved bussholdeplass utenfor Garnes skole, like etter idrettsplass.


Etappe 9

3,3 km, jente

Etappebeskrivelse:

Følg hovedvei helt til veksling. Hold til høyre i veikrysset etter ca 900m (følg veien forbi nedlagt butikk). Flatt/slakt nedover første 1,1 km, deretter slak stigning ca 0,2 km. Sørfjorden og jernbanespor på venstre side. Falsk flate med stigning resten av etappen.

Vedlegg:

Veksling:

Veksling ved bussholdeplass rett før Tunes skole.


Etappe 10

2,2 km, jente

Etappebeskrivelse:

Slakt i mot/flatt med Sørfjorden på venstre side. Rett frem i kryss etter 1,8 km (ikke ut på E16). Følg Takvamvegen og broen over hovedveien, veksling 0,3 km senere ved bussholdeplass og postkassestativ.

Vedlegg:

Veksling:

Ved bussholdeplass og postkassestativ.


Etappe 11

3,3km, gutt

Etappebeskrivelse:

Flatt første 400m, så veldig slakt nedover til 1,3km. Ta over bro som går over motorveien etter 900 m. På andre siden av broen, hold høyre i kryss, ikke gangvei ned til venstre. Slak oppoverbakke til ca 2km, deretter flate med litt stigning fram til veksling i kryss ned til motorvei (like etter vikepliktskilt).

Vedlegg

Veksling:

Kryss ved motorvei like etter vikepliktskilt


Etappe 12

2,0 km, jente

Etappebeskrivelse:

Fortsett rett frem på gamleveien. Rett frem i kryss etter 600 m. Småkupert frem til 1km før det stiger mot 1,4 km.

Vedlegg:

Veksling:

I en liten lomme på venstre side av veien rett etter at autovernet forsvinner.


Etappe 13

5,1 km – jente

Dronningetappe

Etappebeskrivelse:

Slak stigning opp til 300meter før det flater ut. Etter 600meter går det nedover gjennom 4 små tunneler frem til 1km. Fra 1km starter det med en slak stigning, før det etter 2km fortsetter oppover til høyre i kryss (sykkelvei mot Voss). Bratt oppover til rundkjøring frem mot 3 km. Rett frem i rundkjøring, i retning Norheimsund ut på riksvei 7. Gjennom liten tunnel etter rundkjøringen. Fortsatt stigning etter rundkjøringen til 4,7km. Siste 0,5 km nedover til veksling ved Gullbotn Turistheim.

Link til etappe:

Veksling:

Ved Gullbotn Turistheim (Supporterstopp).


Etappe 14

3,9 km, gutt

Etappebeskrivelse:

Flatt langs vann på venstre side i ca 1.3 km, deretter nedover i 2 km. Løp gjennom første tunnel etter ca 2,1 km, og utenom andre tunnel etter ca 2,4 km (ta gangvei til høyre rett før den andre tunnelen, følg så denne til hovedveien igjen). Flatt i 300m før det er 400 m slak stigning opp mot veksling på bakketoppen ved bussholdeplass.

Link til etappe:

Veksling:

På bakketoppen ved bussholdeplass.


Etappe 15

3,5km, gutt

Etappebeskrivelse:

Ta til venstre opp gamleveien like etter veksling. Svak stigning i 400 m, deretter svingete nedover i 2 km. Etter 0,9 km ta til høyre ut på hovedveien (riksvei 7). Passerer kirke på høyre side etter 2,3 km. Flatt frem mot veksling. Middels etappe, mye nedover før en flat siste kilometer. Veksling ved bussholdeplass like før skilt til Nordvik.

Link til etappe:

Veksling:

Ved bussholdeplass like før skilt til Nordvik


Etappe 16

4,0km, gutt

Etappebeskrivelse:

Ta til venstre over på gangvei etter 50m! Slakt oppover fra start inn mot Best (bensinstasjon) på høyre side. Følg gangvei som går parallelt med hovedveien. Etter 500m ta av på sidevei til venstre mot Voss, løper er allerede på venstre side i gangfeltet. Stigning til 1,9 km, deretter slakt nedover og flatt. Hold høyre i kryss etter 2,7 km (ned mot vannet). Svak stigning siste 400 m. Løp rett frem etter 3,8 km (over bro, ikke inn på hovedvei). Veksling i busslomme rett før grått hus.

Supporterstopp ved Bedehus rett før bru før veksling, stor plass på venstre side

Link til etappe:

Veksling:

I busslomme rett før grått hus på venstre side.


Etappe 17

4,0 km, gutt

Etappebeskrivelse:

Flatt/småkupert langs Samnangerfjorden. Gjennom Tysse sentrum. Over bro etter 2,6 km og ta til venstre mot Voss. Ut på gangvei etter 3km, som følges til veksling. Mot veksling svak stigning.

Link til etappe:

Veksling:

Veksling på gangfelt ved åpning i autovernet.


Etappe 18

4,8 km, gutt

Etappebeskrivelse:

Svakt nedover/flatt i 1,8 km. Etter 500m følger løper gangveien som går under et veikryss og følger riksvei 7 til høyre ut av krysset. Jevn stigning. 100m før Liarostunnelen, etter 3,1 km, ta ut på gamleveien (grusvei på høyre side) og løp rundt. Hopp over autovern etter tunnel. Flatt/slakt nedover inn mot veksling ved skilt til Høyseter

Link til etappe:

Veksling:

Ved skilt til Høyseter.


Etappe 19

2,0 km, gutt

Etappebeskrivelser:

Jevn bratt stigning som flater noe ut etter 1km. Veksling rett før liten bro og bratt-svingskilt.

Link til etappe:

Veksling:

Veksling rett før liten bro og krapp sving-skilt.


Etappe 20

4,0 km, gutt

Etappebeskrivelse:

Jevn stigning opp til 2,1 km. Ta av til høyre før tunnel etter 1 km og løp på grusvei rundt. Flatt og svak nedoverbakke frem mot veksling ved infotavle om Eikeldalen skisenter.

Link til etappe:

Veksling:

Veksling ved infotavle om Eikedalen skisenter (200-300m før høyrekurve)


Etappe 21

3,8km, jente

Etappebeskrivelse:

300 m flatt før svak stigning i ca 1 km. Flatt frem til 400m liten stigning inn mot veksling. Tunnel etter 650 m. Løper drar rundt tunnelen. Veksling ved parkeringsplass (Jonshøgdi).

Link til etappe:

Veksling:

Veksling ved parkeringsplass (Jonshøgdi)


Etappe 22

5,5 km, gutt (Supporterstopp underveis – Furudalen Alpin)

Etappebeskrivelse:

Flatt 1km før det går slakt ned i 1,4km, fra 2,4 mot mål er det generelt flatt, men med enkelte kneiker og fall. Furedalen alpin passeres etter 2,5. Passerer rødt bygg etter ca 4km. Veksling ved grått hus på motsatt side ved veien.

Link til etappe:

Veksling:

Veksling ved grått hus på motsatt side av veien, små hvite skilt på høyre side.


Etappe 23

3,0 km, gutt

Etappebeskrivelse:

150 m flatt. Deretter bratt nedover. Løperen løper med refleksvest gjennom alle fire tunnelene, med god beskyttelse fra pesebil og pesesyklist med vester. Lett etappe, med veldig mye nedover. Veksling på høyre side, like etter fjerde tunnel.

Link til etappe:

Veksling:

Veksling på høyre side, like etter fjerde tunnel.


Etappe 24

2,3km, jente

Etappebeskrivelse:

Bratt nedover. Siste serpentinersving etter 1,0km. Passerer Lid Jarnindustri etter 2,0 km. Lett etappe med mye bratt nedover. Veksling ved skilt for innkjøring til industriområde.

Link til etappe:

Veksling:

Veksling ved skilt for innkjøring til industriområde, gult hus på venstre side 50m foran.


Etappe 25

3,8 km, gutt

Etappebeskrivelse:

Inn på gangfelt direkte fra veksling. Flat etappe mot Norheimsund. Gult skilt etter 1km, YX etter 2km, Norheimsund regionsenter etter 3km. Rett frem i rundkjøring etter 3,4 km, ta deretter til høyre mot Norheimsund sentrum 50 meter senere. Følg veien frem til veksling. Veksling ved Mo sport/ sport 1.

Link til etappe:

Veksling:

Veksling ved Mo Sport / Sport 1, midt i sentrum.

Legg igjen en kommentar